Formålet med å samle inn personopplysninger:

Formålet med å behandle disse personopplysningene er å kunne besvare din forespørsel på best mulig måte, og ivareta både dine og våre interesser i forbindelse med slike forespørsler eller med bestilling og levering av varer og tjenester. Videre kan personopplysningene benyttes til å sende ordrebekreftelse, faktura, purring og inkassovarsel, samt avtale montering eller reparasjon av våre produkter.

Hvilke opplysninger samles inn:

Avskjerming AS lagrer informasjon som er avgitt i forbindelse med avtaleinngåelsen, samt senere informasjon om tjenester og produkter som du som kunde bestiller. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelse av avtalen, herunder garantier, fakturering og regnskapsførsel. Avskjerming AS vil oppbevare opplysninger om deg som kunde også etter at avtalen er sluttført i henhold til norsk regnskapslov, og også med tanke på senere fornyelse eller supplering av produkter og tjenester, eller evt. reklamasjon.

Sosiale medier og analytiske verktøy:

Avskjerming AS bruker Facebook og Instagram. Dersom du besøker oss på disse plattformene så lagres din personlige informasjon der. Vi bruker for tiden Google Analytics for å lese nettstedsstatistikk.

Taushetsplikt og rutiner:

Alle ansatte har taushetsplikt og kan ikke under noen omstendighet røpe informasjon av forretningsmessig eller annen karakter som vedrører oppdragsgiver og oppdragsgivers kunder. Informasjon om deg som kunde som ansatte i Avskjerming AS har tilgang til kan ikke brukes i andre sammenhenger enn den tiltenkte sammenhengen.

​Taushetsplikten vedvarer også etter arbeidsforholdet er bragt til opphør.

Hvem deler Avskjerming AS opplysninger med?

Personopplysninger som vi registrerer utleveres ikke til andre virksomheter eller organisasjoner uten du har gitt et frivillig, aktivt og informert samtykke om dette. Vi vil kunne dele dine opplysninger med tredjepart dersom du samtykker, f.eks. hvis du ønsker å få tilsendt tilbud i forbindelse med elektrisk montasje tilknyttet montering av våre produkter.

Hvem behandler dine personopplysninger?

Opplysningene behandles i vårt regnskapsprogram, der sikkerheten til dine personopplysninger har førsteprioritet.

Endringer:

Avskjerming AS kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å etterfølge eventuelle endringer i lovverket, eller på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever det vil du bli bedt om å gi samtykke til nye vilkår.

Dine rettigheter:

Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine. Dersom du krever dataportabilitet, som retten til å ta med seg egne personopplysninger til en annen virksomhet, gjelder denne retten kun personopplysninger som du selv har gitt til Avskjerming AS, det vil si din kontaktinformasjon.

Cookies:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet.
Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker en nettside. Disse støtter opp om nettstedets kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet, og lagres derfor uten samtykke. Vi bruker også session-cookies til statistikk, dette er er en ikke-identifiserbar, tilfeldig verdi som forsvinner idet du lukker nettleseren eller etter 30 minutter. I tillegg bruker vi cookies for å analysere bruken av våre nettsider, og til en valgfri skjemafunksjon der vi ber om samtykke først. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst.    

Det er nødvendig å bekrefte at du har lest personvernerklæringen vår dersom du ønsker å bruke kontaktskjemaet på nettsidene; ved slik bekreftelse aksepterer du at vi lagrer informasjonskapsler . Den øvrige funksjonaliteten på nettsidene påvirkes ikke dersom du forlater skjemaet uten å bekrefte. Valget du tar her gjelder i inntil 90 dager.